Η φυσική κατάσταση είναι μια γενική κατάσταση υγείας και ευεξίας και, πιο συγκεκριμένα, η ικανότητα άσκησης πτυχών αθλημάτων ή επαγγελμάτων.